Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for AaB esport (CVR-nr. 54355815)

ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2021 KL. 17:00 – Adresse: Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag om vedtægtsændringer eller enmer, der ønskes behandlet, sendes til kj@aabesport.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt!