Indkaldelse til ordinær generalforsamling

  • AaB esport

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for AaB esport

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 17:00

Adresse: Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst

Dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse
  6. Ændring i kontingentet
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Eventuelt

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag kan sendes på kontakt@aabesport.dk.

DEL HISTORIEN PÅ SOCIALE MEDIER

DEL HISTORIEN PÅ SOCIALE MEDIER

SENESTE NYHEDER OG EVENTS

SENESTE NYHEDER OG EVENTS

LÆS MERE
LÆS MERE
2020-11-24T20:35:03+01:00
Go to Top